examenhuis.eu

opleiding en cursus voor het examen beroepsvervoer voor de transportondernemer, zzp chauffeur en eigen rijder

Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijszen) afdeling CCV ondernemers beroepsvervoerexamens neemt het examen af voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer. Tot 2008 werd dit gedaan door het SEB (stichting examenbureau beroepsvervoer), maar de taken van het SEB zijn overgaan naar het CBR.

De afdeling ondernemersexamens van CCV heeft als taak het uitgeven van getuigschriften met betrekking tot de vakbekwaamheid van beroepsvervoer. De afdeling ondernemersexamens van CCV organiseert daartoe examens voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Getuigschriften en vakdiploma's, verstrekt door de afdeling ondernemersexamens van CCV worden erkend door de overheid op grond van de wettelijke bepalingen uit de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en de Wet Wegvervoer Goederen.

Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het ondernemersdiploma, ook wel getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit diploma/getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van maximaal vijf jaar, zes examens behalen. Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande modules worden behaald:

  • Module B - Bedrijfsmanagement
  • Module C - Calculatie
  • Module F - Financieel Management
  • Module P - Personeelsmanagement
  • Module WG - Wegvervoer Goederen
  • Module IG - Internationaal Goederen

 

De examens voor de modules B, P, WG en IG worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules C en F worden schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks (werkdagen) afgenomen. Examendata voor de schriftelijke examens worden gepubliceerd op de website.

exameneisen

 

examenregels

 

examen informatie

 

Tarieven voor de ondernemersexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

 

Op onderstaand overzicht staan de tarieven van alle ondernemersexamens die CCV afneemt. De tarieven zijn inclusief btw en exclusief de kosten voor de opleider.

 

 

Examenplanning/locaties voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

De examens voor de modules Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal goederen worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules Financieel Management en Calculatie worden schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks (werkdagen) afgenomen. Examendata voor de schriftelijke examens worden gepubliceerd op de website.

 

Computerexamens

De computerexamens (Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer, Internationaal goederen) worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

 

Schriftelijke examens

De schriftelijke examens Financieel Management en Calculatie vinden overdag plaats op vastgestelde data op verschillende locaties in Nederland.


De examentijden voor de schriftelijke examens Financieel management zijn:

08.00 - 09.30 uur en 12.00 - 13.30 uur

De examentijden voor de schriftelijke examens Calculatie zijn:

10.00 - 11.30 uur en 14.00 - 15.30 uur

Houdt er rekening mee dat je ongeveer zes weken voor de gewenste examendatum je aanvraag instuurt voor de examens financieel management en calculatie.

CCV behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gewenste datum. CCV zal je dan in overleg indelen op een andere datum.

 

 

Aanvragen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

De examens voor de modules Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal goederen worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules Financieel Management en Calculatie worden schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks (werkdagen) afgenomen. Examendata voor de schriftelijke examens worden gepubliceerd op de website.

 

aanvraagformulier examens ondernemerdiplomas beroepsvervoerHet aanmeldingsformulier voor de examens kunt u hier downloaden.

 

Je kunt dit formulier bij uw eerste aanvraag online invullen, vervolgens afdrukken, ondertekenen en per post sturen aan CCV, afdeling Ondernemersexamens, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. Bij een vervolgaanvraag kun je het aanvraagformulier online invullen, vervolgens afdrukken, ondertekenen, inscannen (alleen jpg of pdf-bestand) en mailen naar ccv.ondernemers@cbr.nl.

Vergeet vooral niet je e-mail adres in te vullen.

Als CCV je examenaanvraag heeft ontvangen, ontvang je per omgaande een bevestiging van de aanmelding en een verzoek tot betaling per e-mail. Mocht je geen bevestiging of verzoek tot betaling per e-mail ontvangen, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Ondernemersexamens, op 0900 0210.

Let op: de inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen.
Na ontvangst van de betaling en de vereiste documenten ontvang je per email een 'reserveringsbon'. Door op de code van de reserveringsbon te klikken, komt je op een site waar je jouw examen kunt reserveren. De plaats, datum en de tijd kun je dan zelf kiezen. Je kunt voor de schriftelijke examens (Financieel Management en Calculatie) tot 2 maanden vooruit plannen. De online examens kun je tot het eind van het jaar plannen (t/m december).

Let op: Als je jezelf voor meerdere modules hebt aangemeld en dus meerdere e-mails (reserveringsbonnen) hebt ontvangen, is het van groot belang dat je één voor één de e-mails (reserveringsbon) opent en niet allemaal tegelijkertijd.

Print de e-mails uit. Dit is de definitieve oproep.

Als je niet binnen de geldigheidsduur van 30 dagen een examen reserveert, dan moet je jezelf opnieuw aanmelden en examengeld betalen. Je hoeft niet binnen 30 dagen een examen te doen, je moet alleen maar binnen deze termijn reserveren.

Eerste keer inschrijven
Als je jezelf voor de eerste keer inschrijft, moet je de volgende gegevens meesturen:

  • een recente pasfoto (vermeldt op de achterzijde uw naam en geboortedatum)
  • een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.
  • een kopie van een wettig legitimatiebewijs.
  • Woont je niet in Nederland en vraag je examens aan voor Goederen, dan meesturen: Loonstrook of uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden.


Mocht je na de eerste inschrijving verhuisd zijn dan moet je dit schriftelijk aan CCV door geven.

 

Vrijstellingen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

Als je een verzoek voor een vrijstelling voor een module wilt indienen, kun je eerst de lijst met meest voorkomende diploma's raadplegen. Als Je diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling vrijwel zeker toegekend. Je dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijg je schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek.

 

Ook alsje diploma niet op de lijst staat kun je een vrijstellingsverzoek indienen. Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet je diploma aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diploma's van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Je diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexamens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden.

 

Aanvraag vrijstelling beroepsvervoergetuigschrift

Wil je weten of je een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van je diploma's met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Afdeling Ondernemersexamen, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk.

 

Kosten

Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, brengt kosten met zich mee. Deze kun je terugvinden in het tarievenoverzicht:

 

Als CCV je aanvraag heeft ontvangen, ontvang je een betalingsverzoek. Dit betalingsverzoek geldt als betalingsbewijs. CCV stuurt geen facturen. Je betaling moet zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer 53 22 28 189 tnv CCV te Rijswijk. Vermeld bij overboeking duidelijk je achternaam en geboortedatum. CCV accepteert geen contante betalingen. je verzoek wordt pas nadat de betaling is bijgeschreven in behandeling genomen.

 

Waarmerken van kopieen

Kopieen kun je laten waarmerken bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of een notaris. De desbetreffende instantie zal geringe kosten in rekening brengen voor het waarmerken van documenten. Bij de instantie moet u zowel het origineel als een kopie overhandigen. Zodra deze overeenkomen, zal de desbetreffende instantie de kopie waarmerken.

 

Diploma behaald buiten Nederland

Wil je een vrijstelling aanvragen op basis van een diploma behaald buiten Nederland, dient dit diploma eerst gewaardeerd te worden door de Internationale Diplomawaardering (IDW). Meer informatie kun je vinden bij IDW.

 

Werkervaring/Erkenning van Verworven competenties (EVC-procedure)

Als je denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een van de modules, kun je met een EVC-procedure uw werkervaring in een ervaringscertificaat laten omzetten. Dit certificaat kun je bij CCV Ondernemersexamens indienen bij je verzoek om vrijstelling. Meer informatie kun je vinden op www.kenniscentrumevc.nl.

 

Contact met het beroepsvervoer examenbureau

afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur

via telefoonnummer 0900 0210 (let op, moeilijk of niet te bereiken vanuit het buitenland).

Vanuit het buitenland belt u: +31 70 390 36 95

via de fax op nummer 088 227 55 99.

 

e-mail: ccv.ondernemers@cbr.nl

Website http://www.cbr.nl/ondernemers.pp

 

Het postadres is: Postbus 1810 - 2280 DV Rijswijk

Rekening nummer 650460480 (voor betalingen binnen Nederland)

IBAN nummer NL65INGB0650460480 en BICcode INGBNL2A. (voor betaling uit buitenland)