examenhuis.eu

opleiding en cursus voor het examen beroepsvervoer voor de transportondernemer, zzp chauffeur en eigen rijder

Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijszen) afdeling CCV ondernemers beroepsvervoerexamens neemt het examen af voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer. Tot 2008 werd dit gedaan door het SEB (stichting examenbureau beroepsvervoer), maar de taken van het SEB zijn overgaan naar het CBR.

De afdeling ondernemersexamens van CCV heeft als taak het uitgeven van getuigschriften met betrekking tot de vakbekwaamheid van beroepsvervoer. De afdeling ondernemersexamens van CCV organiseert daartoe examens voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Getuigschriften en vakdiploma's, verstrekt door de afdeling ondernemersexamens van CCV worden erkend door de overheid op grond van de wettelijke bepalingen uit de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en de Wet Wegvervoer Goederen.

Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het ondernemersdiploma, ook wel getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit diploma/getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van maximaal vijf jaar, zes examens behalen. Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande modules worden behaald:

 • Module B - Bedrijfsmanagement
 • Module C - Calculatie
 • Module F - Financieel Management
 • Module P - Personeelsmanagement
 • Module WG - Wegvervoer Goederen

 

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen. 
Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

Meer informatie klik hier.

exameneisen

 • hier meer informatie over de exameneisen
 •  


   

   

  Tarieven voor de ondernemersexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

   

  De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

  De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen.

  Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen. 
  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

  Meer informatie klik hier.

   

   

   

  Aanvragen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

   

  De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

  De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen.

  Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen. 
  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

  Meer informatie klik hier.

   

  Vrijstellingen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

  Als je een verzoek voor een vrijstelling voor een module wilt indienen, kun je eerst de lijst met meest voorkomende diploma's raadplegen. Als Je diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling vrijwel zeker toegekend. Je dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijg je schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek.

 • Download: overzicht meest voorkomende vrijstellingsverzoeken
 •  

  Ook alsje diploma niet op de lijst staat kun je een vrijstellingsverzoek indienen. Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet je diploma aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diploma's van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Je diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexamens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden.

   

  Aanvraag vrijstelling beroepsvervoergetuigschrift

  Wil je weten of je een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van je diploma's met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Afdeling Ondernemersexamen, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk.

 • Download aanvraag formulier vrijstellingen ondernemersdiploma
 •  

  Kosten

  Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, brengt kosten met zich mee. Deze kun je terugvinden in het tarievenoverzicht:

 • Examentarieven Ondernemersgetuigschrift
 •  

   

  Waarmerken van kopieen

  Kopieen kun je laten waarmerken bij een notaris. De desbetreffende instantie zal geringe kosten in rekening brengen voor het waarmerken van documenten. Bij de instantie moet u zowel het origineel als een kopie overhandigen. Zodra deze overeenkomen, zal de desbetreffende instantie de kopie waarmerken.

   

  Werkervaring/Erkenning van Verworven competenties (EVC-procedure)

  Als je denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een van de modules, kun je met een EVC-procedure uw werkervaring in een ervaringscertificaat laten omzetten. Dit certificaat kun je bij CCV Ondernemersexamens indienen bij je verzoek om vrijstelling. Meer informatie kun je vinden via kenniscentrum evc.

   

   

  Contact met het beroepsvervoer examenbureau

  Contact met het examenbureau afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer 0900 0210 (let op, moeilijk of niet te bereiken vanuit het buitenland). Vanuit het buitenland belt u: +31 70 390 36 95 via de fax op nummer 088 227 55 99. 

  e-mail: ccv.ondernemers@cbr.nl Website http://www.cbr.nl/ondernemers.pp

  Het postadres is: Postbus 1810 - 2280 DV Rijswijk 

  IBAN nummer NL65INGB0650460480